Особливості професійного самовизначення в юнацькому віці

dc.contributor.authorМаслій, А. І.
dc.date.accessioned2022-06-21T21:07:37Z
dc.date.available2022-06-21T21:07:37Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі аналізується проблема професійного самовизначення та структура професійної орієнтації; узагальнено психологічні фактори процесу свідомого вибору майбутньої професії в ранньому юнацькому віці. В процесі експериментального дослідження вивчаються психологічні особливості вибору професії учнями раннього юнацького віку: досліджуються особливості професійної спрямованості та пізнавальних інтересів старшокласників; визначаються мотиви вибору професії та рівень розвитку організаційних і комунікативних схильностей юнаків; аналізується взаємозв’язок рівнів особистісних показників. The work analyzes the problem of professional self-determination and the structure of professional orientation; the psychological factors of the process of conscious choice of the future profession in early adolescence are generalized. In the process of experimental research the psychological features of the choice of profession by students of early adolescence are studied: the features of professional orientation and cognitive interests of high school students are studied; the motives for choosing a profession and the level of development of organizational and communicative tendencies of young people are determined; the interrelation of levels of personal indicators is analyzed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМаслій А. І. Особливості професійного самовизначення в юнацькому віці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. І. Маслій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 59 с. : іл., табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7528
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійне самовизначенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectюнацький вікuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна спрямованістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна орієнтаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотиви вибору професіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпізнавальні інтересиuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional self-determinationuk_UA.UTF-8
dc.subjectadolescenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional orientationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional orientationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotives for choosing a professionuk_UA.UTF-8
dc.subjectcognitive interestsuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобливості професійного самовизначення в юнацькому віціuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFeatures of professional self-determination in adolescenceuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції