Оцінка функціонального стану кардіореспіраторної системи у дітей молодшого та середнього шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто комплексну оцінку функціонального стану організму дітей різного віку, їх адаптивних можливостей, показники серцево-судинної та респіраторної систем. Для вирішення завдань використано фізіологічні, емпіричні методи, обрахування індексів Робінсона, ХОК, СОК, АП, Скибинського. Результати дослідження можуть бути використані для розробки медико-біологічних та психолого-педагогічних програм, спрямованих на покращення процесів навчання, зокрема на зниження рівня напруженості регуляторних механізмів та профілактики психосоматичних захворювань у підлітків. The work considers a comprehensive assessment of the functional state of the organism of children of all ages, their adaptive capabilities, indicators of the cardiovascular and respiratory systems. To solve the problems, physiological, empirical methods, calculation of Robinson's indexes, COC, SOC, AP, Skibinsky were used. The results of the study can be used to develop medical-biological and psychological-pedagogical programs aimed at improving learning processes, in particular reducing the level of tension of regulatory mechanisms and the prevention of psychosomatic diseases in adolescents.
Опис
Ключові слова
серцево-судинна система, респіраторна система, функціональний стан, збереження здоров'я, cardiovascular system, respiratory system, functional status, health preservation
Цитування
Кондратенко А. О. Оцінка функціонального стану кардіореспіраторної системи у дітей молодшого та середнього шкільного віку: кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Природничі науки) / А. О. Кондратенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії та фізіології людини ім. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2022. – 55 с. : іл.
Колекції