Activities for working with children who have special needs (for teachers, special educators and parents)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The textbook is designed for teachers, specialists in special education, parents of children with special educational needs and contains an English selection of exercises, game tasks for articulation, finger, breathing exercises, for teaching children with Down syndrome, as well as an English selection of exercises. game tasks, books for children with diabetes. Навчально-методичний посібник призначений для вчителів, фахівців у галузі спеціальної освіти, батьків дітей з особливими освітніми потребами і містить англомовну добірку вправ, ігрових завдань для артикуляційної, пальчикової, дихальної видів гімнастики, для навчання дітей із синдромом Дауна, а також англомовну добірку вправ, ігрових завдань, книжок для дітей, хворих на цукровий діабет. Учебно-методическое пособие предназначено для учителей, специалистов в области специального образования, родителей детей с особыми образовательными потребностями и содержит англоязычную подборку упражнений, игровых заданий для артикуляционной, пальчиковой, дыхательной видов гимнастики, для обучения детей с синдромом Дауна, а также англоязычную. игровых заданий, книг для детей, больных сахарным диабетом.
Опис
Ключові слова
special education, children with special needs, game tasks, articulation gymnastics, finger gymnastics, breathing gymnastics, спецосвіта, діти з особливими потребами, ігрові завдання, артикуляційна гімнастика, пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, специальное образование, дети с особыми потребностями, игровые задания, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика
Цитування
Boychuk Yu. Activities for working with children who have special needs (for teachers, special educators and parents) : навч.- метод. посіб. / Yu. Boychuk, O. Kazachiner ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ФОП Панов А.М., 2021. – 83 с.