Леонід Ушкалов – дослідник Сковородіани

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-04
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У віртуальній виставці представлено книжкові скарби від Леоніда Ушкалова про Григорія Сковороду... Леонід Володимирович Ушкалов (5.11.1956-25.02.2019)— український літературознавець і письменник, доктор філологічних наук, професор кафедри української і світової літератури ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Є автором академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів'я, науково-популярних праць, дитячих книжок. Упорядник, перекладач, автор передмов, приміток і коментарів до багатьох видань. Один із найвизначніших сковородинознавців, він присвятив цій темі більшу частину свого життя. The virtual exhibition presents book treasures from Leonid Ushkalov about Gregory Skovoroda ... Leonid Vladimirovich Ushkalov (5.11.1956-25.02.2019) - Ukrainian literary scientist and writer, doctor of philological sciences, professor of the department of Ukrainian and world literature of Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda. He is the author of academic exploration on the history of Ukrainian literature, philosophy and theology, scientific and popular works, children's books. Manufacturer, translator, author of preface, notes and comments to many editions. One of the most prominent Skovorodnians, he devoted this topic most of his life.
Опис
Ключові слова
віртуальна виставка, презентація, Ушкалов Леонід, Сковорода Григорій Савич, virtual exhibition, presentation, Ushkalov Leonid, Skovoroda Grigoria
Цитування
Леонід Ушкалов – дослідник Сковородіани : презентація / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. С. С. Мажара. – Харків : ХНПУ, 2022. – 16 сл.