Віртуальні виставки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 17
 • Документ
  Байки Г. Сковороди в друкованих виданнях України, в фонді Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2024-06-20)
  В презентації представлено бібліографічний огляд 20 книжок з фонду Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, який присвячений 250-річчю від дня написання «Байок Харківських». Байки Сковороди — безперечно явище оригінальне і своєрідне в українському письменстві. З харківськими байками пов’язане оригінальне сюжетотворення байок на Україні. Сковорода вивів байку на шлях самостійного розвитку, виділивши її зі складу риторичних творів. Це було явищем прогресивним і відбивало потреби розвитку нових жанрів. The presentation presents a bibliographic review of 20 books from the fund of the Scientific Library of the H.S. Skovoroda KhNPU, which is dedicated to the 250th anniversary of the writing of "Kharkov Tales". Skovorody's fables are undoubtedly an original and unique phenomenon in Ukrainian literature. Kharkiv fables are connected with the original plot creation of fables in Ukraine. Skovoroda took the fable to the path of independent development, separating it from the composition of rhetorical works. It was a progressive phenomenon and reflected the needs of the development of new genres.
 • Документ
  Взірець професіоналізму і життєвої мудрості
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2024-02-24)
  Віртуальна виставка присвячується професору, що став співзасновником кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, якому присвятив 19 років свого життя (1985–2004). Сергій Анатолійович продовжує свою професорську діяльність в Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова, проте завжди зберігав і зберігає творчі й дружні зв’язки з колективом кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Його наукові праці сьогодні залишаються актуальними, а книжки часто використовуються під час читання навчальних курсів на фізико-математичному факультеті. The virtual exhibition is dedicated to the professor who became the co-founder of the Department of Informatics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, to whom he devoted 19 years of his life (1985–2004). Serhii Anatoliyovych continues his professorship at the M. Drahomanov National Pedagogical University, but always maintained and maintains creative and friendly ties with the team of the Informatics Department of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. His scientific works remain relevant today, and the books are often used during reading courses at the Faculty of Physics and Mathematics.
 • Документ
  Вчений-експериментатор, для якого фізика – сенс життя
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2024-01-10)
  Віртуальна виставка присвячується вченому, який був учнем засновників кафедри фізики і хімії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди і дотепер працює на ній, все його життя пов’язане з кафедрою, зі студентами. Досвідчений педагог, фізик-експериментатор Євген Малець користується заслуженою повагою і пошаною студентів, викладачів фізико-математичного факультету і співробітників університету. Випускники минулих років приходять на кафедру за допомогою, консультацією та для спілкування з Євгеном Борисовичем. The virtual exhibition is dedicated to the scientist who was a student of the founders of the Department of Physics and Chemistry of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda and still works there, his whole life is connected with the department and students. Experienced teacher, experimental physicist Yevhen Malec enjoys the well-deserved respect and honor of students, teachers of the Faculty of Physics and Mathematics, and university employees. Graduates of previous years come to the department for help, consultation and to communicate with Yevhen Borisovych.
 • Документ
  Харків – світове місто
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2023-08-23)
  У всьому світі існує багато міст, які називають себе світовими. Чи може Харків претендувати на таке звання? Відповідь на ці та інші питання ви знайдете, переглянувши віртуальну виставку книжок з фонду Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: «Харків – світове місто». Читачеві надається можливість дізнатися про знакові події, що відбувалися в Харкові від часу заснування і до наших днів: факти, події, люди. Для кожного віртуальна виставкою стане приводом пишатися харків'янами й рідним містом, а також допоможе відчути гордість за світове місто Харків. There are many cities around the world that call themselves world cities. Can Kharkiv claim such a title? You will find the answer to these and other questions by viewing the virtual exhibition of books from the fund of the Scientific Library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: "Kharkiv - a world city". The reader is given the opportunity to learn about significant events that took place in Kharkiv from the time of its foundation to the present day: facts, events, people. For everyone, the virtual exhibition will be a reason to be proud of Kharkiv residents and their native city, and will also help to feel pride for the world city of Kharkiv.
 • Документ
  Моторіна Валентина Григорівна: жінка-науковець, яка не знає слово «неможливо»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2023-02-08)
  У віртуальній виставці представлені: коротка біографія та основні публікації Валентини Григорівни Моторіної, які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 8 лютого 2023 року Валентина Григорівна (доктор педагогічних наук, професор кафедри математики університету) відзначає свій 85-річний ювілей. Підготовлена віртуальна виставка, як вдячність за багаторічну плідну роботу, гордість за досягнення Валентини Моторіної на освітянських теренах. Такою людиною пишаються її численні учні та земляки, обравши почесним громадянином с. Таранівка Зміївського району Харківської області. The virtual exhibition presents: a short biography and the main publications of Valentina Hryhorivna Motorina, which are in the fund of the Scientific Library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. On February 8, 2023, Valentina Hryhorivna (Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Mathematics of the University) celebrates her 85th anniversary. A virtual exhibition has been prepared as gratitude for many years of fruitful work, pride for Valentina Motorina's achievements in the field of education. Her numerous students and compatriots are proud of such a person, having chosen her as an honorary citizen of the village Taranivka, Zmiiv district, Kharkiv region.