Віртуальні виставки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 13
 • Документ
  Моторіна Валентина Григорівна: жінка-науковець, яка не знає слово «неможливо»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2023-02-08)
  У віртуальній виставці представлені: коротка біографія та основні публікації Валентини Григорівни Моторіної, які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 8 лютого 2023 року Валентина Григорівна (доктор педагогічних наук, професор кафедри математики університету) відзначає свій 85-річний ювілей. Підготовлена віртуальна виставка, як вдячність за багаторічну плідну роботу, гордість за досягнення Валентини Моторіної на освітянських теренах. Такою людиною пишаються її численні учні та земляки, обравши почесним громадянином с. Таранівка Зміївського району Харківської області. The virtual exhibition presents: a short biography and the main publications of Valentina Hryhorivna Motorina, which are in the fund of the Scientific Library of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. On February 8, 2023, Valentina Hryhorivna (Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Mathematics of the University) celebrates her 85th anniversary. A virtual exhibition has been prepared as gratitude for many years of fruitful work, pride for Valentina Motorina's achievements in the field of education. Her numerous students and compatriots are proud of such a person, having chosen her as an honorary citizen of the village Taranivka, Zmiiv district, Kharkiv region.
 • Документ
  Білоусова Людмила Іванівна – керманичка кафедри інформатики
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022-11-18)
  У віртуальній виставці представлено книжкові скарби Білоусової Людмили Іванівна – професора, кандидата фізико-математичних наук, керманички кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1991 по 2018 рік. Жінка-науковець, яка належить до когорти сковородинівців, які не будучи випускниками ХНПУ імені Г. С. Сковороди, є палкими патріотами. Свій освітянський шлях Людмила Іванівна пов’язала з Сковородинівським університетом. Кафедра інформатики – творіння її завідувача. Віртуальна виставка присвячується 85-річчя від дня народження жінки-науковця. The virtual exhibition presents the book treasures of Lyudmila Ivanivna Bilousova – professor, candidate of physical and mathematical sciences, head of the Department of Informatics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University from 1991 to 2018. A female scientist, who belongs to the cohort of Pandey residents who, despite not being graduates of H.S. Skovoroda KhNPU, are ardent patriots. Lyudmila Ivanivna connected her educational path with Skovorodiniv University. The Department of Informatics is the creation of its head. The virtual exhibition is dedicated to the 85th anniversary of the birth of a female scientist.
 • Документ
  Леонід Ушкалов – дослідник Сковородіани
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022-04)
  У віртуальній виставці представлено книжкові скарби від Леоніда Ушкалова про Григорія Сковороду... Леонід Володимирович Ушкалов (5.11.1956-25.02.2019)— український літературознавець і письменник, доктор філологічних наук, професор кафедри української і світової літератури ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Є автором академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів'я, науково-популярних праць, дитячих книжок. Упорядник, перекладач, автор передмов, приміток і коментарів до багатьох видань. Один із найвизначніших сковородинознавців, він присвятив цій темі більшу частину свого життя. The virtual exhibition presents book treasures from Leonid Ushkalov about Gregory Skovoroda ... Leonid Vladimirovich Ushkalov (5.11.1956-25.02.2019) - Ukrainian literary scientist and writer, doctor of philological sciences, professor of the department of Ukrainian and world literature of Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda. He is the author of academic exploration on the history of Ukrainian literature, philosophy and theology, scientific and popular works, children's books. Manufacturer, translator, author of preface, notes and comments to many editions. One of the most prominent Skovorodnians, he devoted this topic most of his life.
 • Документ
  Валентина Лозова. Вчителю, перед твоїм ім'ям
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022-03-02)
  На віртуальній виставці представлена література з фондів Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Віртуальна виставка присвячується 85-річчю від дня народження Валентини Іванівни Лозової – чудового Вчителя та Наставника, талановитого Вченого, прекрасного Друга та гарної Жінки. Представлена література про В. І. Лозову, її наукові праці, рецензент, видання В. І. Лозової в співавторстві та за її редакцією. The virtual exhibition presents literature from the funds of the Scientific Library of the Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. The virtual exhibition is dedicated to the 85th anniversary of the birth of Valentina Ivanovna Lozova - a wonderful teacher and mentor, a talented scientist, a wonderful friend and a beautiful woman. Literature about VI Lozova, her scientific works, reviewer, edition of V. I. Lozova co-authored and edited by her.The virtual exhibition presents literature from the funds of the Scientific Library of the Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. The virtual exhibition is dedicated to the 85th anniversary of the birth of Valentina Ivanovna Lozova - a wonderful teacher and mentor, a talented scientist, a wonderful friend and a beautiful woman. Literature about VI Lozova, her scientific works, reviewer, edition of V. I. Lozova co-authored and edited by her.
 • Документ
  Інноваційні педагогічні технології у цифровій школі
  (ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2019-05-13) Мажара, С. С.
  У віртуальній виставці представлена література з фондів Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. В виртуальной выставке представлена литература из фондов Научной библиотеки Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. The virtual exhibition presents literature from the funds of the Scientific Library of the Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda.