Взірець професіоналізму і життєвої мудрості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-24
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Віртуальна виставка присвячується професору, що став співзасновником кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, якому присвятив 19 років свого життя (1985–2004). Сергій Анатолійович продовжує свою професорську діяльність в Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова, проте завжди зберігав і зберігає творчі й дружні зв’язки з колективом кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Його наукові праці сьогодні залишаються актуальними, а книжки часто використовуються під час читання навчальних курсів на фізико-математичному факультеті. The virtual exhibition is dedicated to the professor who became the co-founder of the Department of Informatics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, to whom he devoted 19 years of his life (1985–2004). Serhii Anatoliyovych continues his professorship at the M. Drahomanov National Pedagogical University, but always maintained and maintains creative and friendly ties with the team of the Informatics Department of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. His scientific works remain relevant today, and the books are often used during reading courses at the Faculty of Physics and Mathematics.
Опис
Ключові слова
віртуальна виставка, Раков С. А., кафедра інформатики, математичний аналіз, аналітична геометрія, інформаційно-комунікаційні технології, динамічна геометрія, інтерактивне тестування, інформаційні технології, комплексний аналіз, диференційні рівняння, моніторінг якості освіти, комп'ютерне моделювання, математична освіта, virtual exhibition, S. A. Rakov, Department of Informatics, mathematical analysis, analytical geometry, information and communication technologies, dynamic geometry, interactive testing, Information Technology, comprehensive analysis, differential equations, monitoring the quality of education, computer simulation, mathematical education
Цитування
Взірець професіоналізму і життєвої мудрості : до 75-річчя від дня народж. Ракова Сергія Анатолійовича : презентація / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. С. С. Мажара. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 27 сл.