ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Простежено, що технологія формування духовного здоров’я студентської молоді є комплексною характеристикою, яка несе в собі духовний вплив на різні аспекти студентського життя з метою збереження та зміцнення духовного здоров’я особистості та заснована на активній взаємодій всіх учасників освітнього процесу. It has been traced that the technology of forming the spiritual health of students is a complex characteristic that has a spiritual influence on various aspects of student life in order to preserve and strengthen the spiritual health of the individual and is based on the active interaction of all participants in the educational process.
Опис
Ключові слова
технологічні аспекти, духовне здоров’я, студентська молодь, освіта, technological aspects, spiritual health, student youth, education
Цитування
Бойчук Ю. Д. Технологічні аспекти формування духовного здоров’я студентської молоді / Ю. Д. Бойчук, Н. В. Науменко // "Європу єднає здорове майбутнє": крос-форум в межах програми Президента України "Здорова Україна" : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 18–19.