Організація самостійної роботи з курсу "Комп’ютерна графіка" для майбутніх вчителів інформатики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто сутність самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах. Розкрито роль самостійної роботи в навчанні. Проаналізовано активні елементи системи Moodle щодо організації самостійної роботи студентів. Розроблено дидактичні матеріали для самостійної роботи з курсу «Комп’ютерна графіка». Надано методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи майбутніх вчителів інформатики з курсу «Комп’ютерна графіка». The essence of independent work is considered in the qualifying work students in higher educational institutions. The role of independent work in training. The active elements of the Moodle system in relation to the organization are analyzed independent work students. Developed didactic materials for independent work on the course "Computer Graphics". Methodical are provided recommendations for organizing independent work of future teachers computer science from the course "Computer Graphics".
Опис
Ключові слова
самостійна робота, система Moodle, комп’ютерна графіка, дидактичні матеріали, independent work, Moodle system, computer graphics, didactic materials
Цитування
Варипаєв Р. В. Організація самостійної роботи з курсу "Комп’ютерна графіка" для майбутніх вчителів інформатики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Р. В. Варипаєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 83 с. ; іл. + дод.
Колекції