Організація самостійної роботи з курсу "Комп’ютерна графіка" для майбутніх вчителів інформатики

dc.contributor.authorВарипаєв, Р. В.
dc.date.accessioned2022-02-18T13:50:42Z
dc.date.available2022-02-18T13:50:42Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуто сутність самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах. Розкрито роль самостійної роботи в навчанні. Проаналізовано активні елементи системи Moodle щодо організації самостійної роботи студентів. Розроблено дидактичні матеріали для самостійної роботи з курсу «Комп’ютерна графіка». Надано методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи майбутніх вчителів інформатики з курсу «Комп’ютерна графіка». The essence of independent work is considered in the qualifying work students in higher educational institutions. The role of independent work in training. The active elements of the Moodle system in relation to the organization are analyzed independent work students. Developed didactic materials for independent work on the course "Computer Graphics". Methodical are provided recommendations for organizing independent work of future teachers computer science from the course "Computer Graphics".uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationВарипаєв Р. В. Організація самостійної роботи з курсу "Комп’ютерна графіка" для майбутніх вчителів інформатики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Р. В. Варипаєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 83 с. ; іл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6988
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамостійна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсистема Moodleuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомп’ютерна графікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдидактичні матеріалиuk_UA.UTF-8
dc.subjectindependent workuk_UA.UTF-8
dc.subjectMoodle systemuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomputer graphicsuk_UA.UTF-8
dc.subjectdidactic materialsuk_UA.UTF-8
dc.titleОрганізація самостійної роботи з курсу "Комп’ютерна графіка" для майбутніх вчителів інформатикиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOrganization of independent work on the course "Computer Graphics" for future computer science teachersuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції