Особистісно зорієнтований підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління закладом загальної середньої освіти на основі особистісно зорієнтованого підходу. Уточнено суть інноваційних підходів в управлінні, особливості особистісно зорієнтованого підходу, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з його реалізації. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The theoretical and practical achievements of scientists on the management of general secondary education on the basis of personality-oriented approach are investigated in the work. The essence of innovative approaches in management, features of the personality-oriented approach are specified, diagnostic tools of measurement of administrative activity on its realization are arranged. A comprehensive and targeted program to improve this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
заклад освіти, управління, педагогічний колектив, особистісно зорієнтований підхід, educational institution, management, teaching staff, personality-oriented approach
Цитування
Стрельченко К. В. Особистісно зорієнтований підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / К. В. Стрельченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 89 с. + дод.
Колекції