Особистісно зорієнтований підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти

dc.contributor.authorСтрельченко, К. В.
dc.date.accessioned2022-02-16T13:36:31Z
dc.date.available2022-02-16T13:36:31Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління закладом загальної середньої освіти на основі особистісно зорієнтованого підходу. Уточнено суть інноваційних підходів в управлінні, особливості особистісно зорієнтованого підходу, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з його реалізації. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The theoretical and practical achievements of scientists on the management of general secondary education on the basis of personality-oriented approach are investigated in the work. The essence of innovative approaches in management, features of the personality-oriented approach are specified, diagnostic tools of measurement of administrative activity on its realization are arranged. A comprehensive and targeted program to improve this aspect of management has been developed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСтрельченко К. В. Особистісно зорієнтований підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / К. В. Стрельченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 89 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6977
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічний колективuk_UA.UTF-8
dc.subjectособистісно зорієнтований підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.subjectteaching staffuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonality-oriented approachuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобистісно зорієнтований підхід в управлінні закладом загальної середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePersonality-oriented approach in the general secondary education managementuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції