Методичні рекомендації до написання курсових робіт з географічних дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації призначені допомогти студентам у написанні курсових робіт та підготовки до захисту. Рекомендації містять вимоги до структури, змісту, оформлення курсової роботи. Рекомендовано для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія. The guidelines are designed to help students write term papers and prepare for defense. Recommendations contain requirements for the structure, content, design of course work. Recommended for students majoring in 014.07 Secondary education. Geography.
Опис
Ключові слова
географія, методичні рекомендації, курсові роботи, geography, methodological guidelines, term papers
Цитування
Некос С. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з географічних дисциплін / C. В. Некос, Ю. І. Муромцева, П. І. Лоцман ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 25 с.