Удосконалення системи мотивації персоналу до впровадження інновацій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми мотивації працівників до інноваційних впроваджень. Уточнено суть і структуру інновації, методи й засоби управління мотивацією персоналом, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання мотиваційного середовища закладу освіти. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення системи мотивації персоналу до інноваційної діяльності. The paper investigates the theoretical and practical developments of scientists on the problem of motivating employees to innovate. The essence and structure of innovation, methods and means of personnel motivation management are specified, diagnostic tools for measuring the motivational environment of an educational institution are organized. A comprehensive and targeted program to improve the system of motivation for innovation has been developed.
Опис
Ключові слова
заклад освіти, мотивація, педагоги, інновації, educational institution, motivation, teachers, innovations
Цитування
Возгрива М. В. Удосконалення системи мотивації персоналу до впровадження інновацій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / М. В. Возгрива ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 77 с. : іл., табл.
Колекції