Удосконалення системи мотивації персоналу до впровадження інновацій

dc.contributor.authorВозгрива, М. В.
dc.date.accessioned2022-02-03T09:57:42Z
dc.date.available2022-02-03T09:57:42Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми мотивації працівників до інноваційних впроваджень. Уточнено суть і структуру інновації, методи й засоби управління мотивацією персоналом, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання мотиваційного середовища закладу освіти. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення системи мотивації персоналу до інноваційної діяльності. The paper investigates the theoretical and practical developments of scientists on the problem of motivating employees to innovate. The essence and structure of innovation, methods and means of personnel motivation management are specified, diagnostic tools for measuring the motivational environment of an educational institution are organized. A comprehensive and targeted program to improve the system of motivation for innovation has been developed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationВозгрива М. В. Удосконалення системи мотивації персоналу до впровадження інновацій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / М. В. Возгрива ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 77 с. : іл., табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6947
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваціїuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectteachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovationsuk_UA.UTF-8
dc.titleУдосконалення системи мотивації персоналу до впровадження інноваційuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeImproving the system of staff motivation to implement innovationsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції