ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
У дітей молодшого шкільного віку, в період росту та формування скелету, особливе значення треба приділяти формуванню вірної постави, яка, безпосередньо, визначає стан їх фізичного здоров’я. Порушення постави у дітей – це стан, який при своєчасно розпочатих профілактичних заходах не прогресує та піддається корегуванню. Тому, питання профілактики порушень постави у дітей заслуговують особливої уваги. Встановлено, що при вірному застосуванні спеціально підібраних комплексів фізичних вправ, рухливих ігор і виконання домашнього завдання, відбудеться покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей з порушеннями постави. Учитель фізичної культури загальноосвітньої школи, у процесі своєї трудової діяльності, здійснюючи систематичний педагогічний контроль та застосовуючи на уроках фізичної культури специфіку програмного змісту і методичні особливості для фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави, може якісно керувати процесом фізичного вихованням учнів. У детей младшего школьного возраста, в период роста и формирования скелета, особое значение надо уделять формированию правильной осанки, которая непосредственно определяет состояние их физического здоровья. Нарушение осанки у детей - это состояние, которое при своевременно начатых профилактических мероприятиях не прогрессирует и подвергается корректировке. Поэтому, вопросы профилактики нарушений осанки у детей заслуживают особого внимания. Установлено, что при верном применении специально подобранных комплексов физических упражнений, подвижных игр и выполнения домашнего задания, состоится улучшение физического развития и физической подготовленности детей с нарушениями осанки. Учитель физической культуры общеобразовательной школы, в процессе своей трудовой деятельности, осуществляя систематический педагогический контроль и применяя на уроках физической культуры специфику программного содержания и методические особенности для физического воспитания детей младшего школьного возраста с нарушениями осанки, может качественно управлять процессом физического воспитания учащихся.
Опис
Ключові слова
постава, профілактика, урок фізичної культури, фізичне виховання, осанка, профилактика, урок физической культуры, физическое воспитание, posture, prevention, lesson of physical culture, physical education
Цитування
Спіцин В. В. Фізичне виховання учнів початкових класів з порушеннями постави на уроках фізичної культури у загальноосвітній школі / В. В. Спіцин // Здоровье, спорт, реабилитация. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 95‒96.