Використання реверсного бігу та ходьби у тренувальному процесі гравців футзалу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
У статті розглянуто, як при виконанні ходьби та бігу розвиваються і удосконалюються рухові вміння і навички не тільки у спортсменів високої кваліфікації, а й у тих, хто займається тим чи іншим видом спорту на аматорському рівні, з метою підтримки належного рівня свого здоров’я та фізичної підготовленості. Ходьба та біг спиною вперед застосовується у випадках, коли необхідно мінімізувати навантаження на колінний суглоб та зміцнити конкретні групи м'язів нижньої кінцівки. В статье рассмотрено, как при выполнении ходьбы и бега развиваются и совершенствуются двигательные умения и навыки не только у спортсменов высокой квалификации, но и у тех, кто занимается тем или иным видом спорта на любительском уровне, с целью поддержания должного уровня своего здоровья и физической подготовленности. Ходьба и бег спиной вперед применяется в случаях, когда необходимо минимизировать нагрузку на коленный сустав и укрепить конкретные группы мышц нижней конечности. This article considers how walking and running develop and improve motor skills not only in highly qualified athletes, but also in those who practice one or another sport at amateur level in order to maintain the proper level of their health and physical fitness. Walking and running backwards is used in cases where it is necessary to minimize the load on the knee joint and to strengthen specific muscle groups of the lower extremity.
Опис
Ключові слова
реверсний біг, тренувальний процес, студенти, команда, тест Купер, реверсный бег, тренировочный процесс, студенты, reverse run, training process, students, team, Cooper's test
Цитування
Використання реверсного бігу та ходьби у тренувальному процесі гравців футзалу / Г. С. Ільницька, Л. В. Очередько, Н. О. Зелененко [та ін.] // Спортивні ігри. – 2021. – № 3 (21). – С. 14–21.