Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6274
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДорожко, І. І.-
dc.contributor.authorТуріщева, Л. В.-
dc.contributor.authorМалихіна, О. Є.-
dc.date.accessioned2021-10-26T09:07:29Z-
dc.date.available2021-10-26T09:07:29Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationДорожко І. І, Розвиток мислення у молодших школярів із ЗПР за допомогою конструктора LEGO [Електронний ресурс] / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. "Навчання через гру в освітньому просторі України: досвід, виклики, ідеї та рішення" : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Запоріжжя, 18 – 19 берез. 2021 р, Запоріжжя, 2021. – Вип. №1 (43).uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2223-4551-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6274-
dc.description.abstractСтаття містить аналіз психологічних досліджень з проблеми мислення молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Дано теоретичне обґрунтування ефективності корекції мислення у молодших школярів у процесі LЕGО-технологій, розкрито вплив занять з конструктором на розвиток розумових процесів у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. В статье представлен анализ психологических исследований по проблеме развития мышления младших школьников с задержкою психического развития. Проанализирована эффективность коррекции мышления у младших школьников в процессе Lego-технологий, раскрыто влияние занятий с конструктором на развитие мыслительных процессов у младших школьников с задержкой психического развития. The article contains an analysis of psychological research on the problem of thinking of younger schoolchildren with mental retardation. A theoretical substantiation of the effectiveness of the correction of thinking in younger schoolchildren in the process of LEGO technologies is given, the influence of classes with a designer on the development of thought processes in younger students with mental retardation is revealed.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОРuk_UA.UTF-8
dc.subjectмисленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяріuk_UA.UTF-8
dc.subjectзатримка психічного розвиткуuk_UA.UTF-8
dc.subjectконструктор LЕGОuk_UA.UTF-8
dc.subjectмышлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectмладшие школьникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзадержка психического развитияuk_UA.UTF-8
dc.subjectконструктор LЕGОuk_UA.UTF-8
dc.subjectthinkinguk_UA.UTF-8
dc.subjectjunior schoolchildrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectmental retardationuk_UA.UTF-8
dc.subjectLEGO construction set.uk_UA.UTF-8
dc.titleРозвиток мислення у молодших школярів із ЗПР за допомогою конструктора LEGOuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРазвитие мышления у младших школьников с ЗПР при помощи конструктора LEGOuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDevelopment of thinking in junior high school students with the impaired mental function with the help of the LEGO constructoruk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра психологічної та педагогічної антропології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розвиток мислення.pdf356.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.