Методика вивчення ієрогліфіки, запам’ятовування та аналітичні здібності людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано методику вивчення ієрогліфіки, запам’ятовування та аналітичні здібності людини. У випадку ієрогліфіки ми можемо запам’ятати десятки якщо не сотні ієрогліфів, і так само експотенційно кожен наступний ієрогліф буде даватися легше. Подалі мозок людини так само буде знаходити схожі елементи в різних випадках й навчиться аналізувати їх. Так ми бачимо чітку картину розвитку аналітичних можливостей у людини. А разом з ними, розвивається пам’ять. Автором были проанализировано методику изучения иероглифики, запоминания и аналитические способности человека. В случае иероглифики мы можем запомнить десятки если не сотни иероглифов, и так же экспотенционно каждый следующий иероглиф будет даваться легче. В дальнейшем мозг человека так же будет находить схожие элементы в разных случаях и научится анализировать их. Так мы видим четкую картину развития аналитических возможностей у человека. А вместе с ними, развивается память. The author analyzed the methods of studying hieroglyphics, memorization and analytical abilities of man. In the case of hieroglyphics, we can memorize dozens if not hundreds of hieroglyphs, and just as expotentially each successive character will be easier to learn. Later, human brain will also find similar elements in different cases and learn to analyse them. So we see a clear picture of development of analytical abilities of a man. And along with them, memory develops.
Опис
Ключові слова
ієрогліфіка, аналітичні здібності людини, абетка, студентські роботи, иероглифика, аналитические способности человека, азбука, студенческие работы, hieroglyphics, human analytical abilities, alphabet, student work
Цитування
Сергеєв М. Г. Методика вивчення ієрогліфіки, запам’ятовування та аналітичні здібності людини / М. Г. Сергеєв, І. О. Капінос, А. А. Мажара // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 203–205.