Фактори і умови становлення вищої художньо-педагогічної освіти в Україні на початку ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Берд. держ. пед. ун-т
Анотація
В розділі монографії висвітлено історію становлення художньої освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття. Подано приклади організації навчального процесу в вищих навчальних закладах художнього напрямку того часу. Підкреслено, що саме в Українській державній академії мистецтв (УДАМ) було закладено підвалини української художньої освіти, спрямовані на новий тип вищого закладу – науково-творчий. Автором досліджено реорганізацію художніх навчальних закладів, яка відбувалася через зміни ставлення до художньої освіти чинної влади і, відповідно, через зміни завдань вищої школи. Результатом проведеного дослідження є ствердження, що вся перебудова художньо-педагогічної освіти 20-х років полягала в педагогізації теоретичного блоку дисциплін. В разделе монографии освещено историю становления художественного образования в Украине в 20-х годах ХХ века. Поданы примеры организации учебного процесса в высших учебных заведениях художественного направления того времени. Подчеркнуто, что именно в Украинской государственной академии искусств (УГАИ) были заложены основы украинского художественного образования, направленные на новый тип высшего учреждения – научно-творческий. Автором исследовано реорганизацию художественных учебных заведений, которая осуществлялась по причине смены отношения к художественному образованию действующей власти и, соответственно, смены заданий высшей школы. Результатом проведенного исследования стало утверждение, что вся перестройка художественно-педагогического образования 20-х годов заключалась в педагогизации теоретического блока дисциплин.
Опис
Ключові слова
українська художня освіта, художньо-педагогічна освіта, вищі навчальні заклади, навчальний процес, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн-освіта, украинское художественное образование, художественно-педагогическое образование, высшие учебные заведения, учебный процесс, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн-образование, ukrainian artistic education, artistically-pedagogical education, higher educational establishments, educational process, fine art, decoratively-applied art, design-education
Цитування
Паньок Т. В. Фактори і умови становлення вищої художньо-педагогічної освіти в Україні на початку ХХ століття / Т. В. Паньок // Соціально-економічні проблеми просторового розвитку : монографія / Берд. держ. пед. ун-т ; за заг. ред. В. Дучмала, Т. П. Несторенко. – Бердянськ : Вид. Ткачук О. В., 2015. – Розд. 4. – С. 201–212.