Реклама як комунікативний феномен

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано, що реклама може розглядатися як своєрідна комунікація. Вона не містить справжньої взаємодії між автором і реципієнтом. Це однобічний переконливий комунікативний вплив, який передбачає відповідну реакцію і взаємодію. В статье проанализировано, что реклама может рассматриваться как своеобразная коммуникация. Она не содержит настоящего взаимодействия между автором и реципиентом. Это одностороннее убедительное коммуникативное воздействие, предусматривающее ответную реакцию и взаимодействие. The article analyzes that advertising can be considered as a kind of communication. It does not contain a real interaction between the author and the recipient. This is a one-sided convincing communicative influence, which involves appropriate response and interaction.
Опис
Ключові слова
реклама, рекламний дискурс, магістерські роботи, рекламный дискурс, магистерские работы, advertising, advertising discourse, master's works
Цитування
Науменко Н. Реклама як комунікативний феномен / Н. Науменко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 61.