Інтеграція фахових і психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
В статті розкрито необхідність і шляхи реалізації інтеграції фахових і психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів. В статье раскрыта необходимость и пути реализации интеграции профессиональных и психолого-педагогических дисциплин в подготовке будущих учителей музыкального искусства к интегрированному обучению учащихся. The article reveals the need for and ways to implement the integration of professional and psychological and pedagogical disciplines in training future music teachers art to integrated student learning.
Опис
Ключові слова
фахова підготовка, майбутній вчитель музичного мистецтва, іінтеграція, інтегроване навчання, профессиональная подготовка, будущий учитель музыкального искусства, интеграция, интегрированное обучение, professional training, future music teacher, integration, integrated learning
Цитування
Жуков В. П. Інтеграція фахових і психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва / В. П. Жуков // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка.; [редкол.: В. Ф. Черкасов та ін.]. – Кропивницький : ЦДПУ, 2018. – Вип. 170. – С. 142–146.