Особливості ансамблевого письма в аспекті тембрової специфіки (на прикладі змішаних ансамблів Й. Брамса)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В методичних рекомендаціях для самостійної роботи студентів вищіх педагогічних навчальних закладів за спецеціальністю «025 Музичне мистецтво» надано аналіз тембрової специфіки й техніки ансамблевого письма в змішаних ансамблях Й. Брамса. В методических рекомендациях для самостоятельной работы студентов высших педагогических учебных заведений по спецециальнистю «025 Музыкальное искусство» дан анализ тембровой специфики и техники ансамблевого письма в смешанных ансамблях И. Брамса. The methodical recommendations for independent work of students of higher pedagogical educational institutions in the specialty "025 Musical Art" provide an analysis of the timbre specifics and techniques of ensemble writing in mixed ensembles by J. Brahms.
Опис
Ключові слова
темброва специфіка, ансамбль, змішані ансамблі, ансамблеве письмо, Брамс Й, тембровая специфика, ансамбль, смешанные ансамбли, ансамблевое письмо, Брамс И, timbre specificity, ensemble, mixed ensembles, ensemble writing, Brahms J.
Цитування
Калашник М. П. Особливості ансамблевого письма в аспекті тембрової специфіки (на прикладі змішаних ансамблів Й. Брамса) : навч.-метод. рек. для самост. роботи студентів за спец. «025 Музичне мистецтво» / М. П. Калашник, І. В. Смірнова. – Харків : ХНПУ, 2021. – 24 с.