Особливості підготовки майбутніх вчителів до прийняття рішень в професійній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2007-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, Міністерства освіти і науки України, Видавничий дім «Академперіодика»
Анотація
У статті розглянуто питання науково-педагогічного обґрунтування сутності процесу прийняття педагогічних рішень в умовах особистісно орієнтованого підходу, акцентовано роль критичного мислення в педагогічній діяльності.В статье рассмотрены вопросы научно-педагогического обоснования сущности процесса принятия педагогических решений в условиях личностно ориентированного подхода, акцентирована роль критического мышления в педагогической деятельности.Scientific and pedagogical justification o f the pedagogical decisions in personality-oriented tutoring approach is considered, the role o f critical thinking in tutoring is stressed.
Опис
Ключові слова
прийняття рішень, вчитель, оцінювання, розвиток, принятие решений, учитель, оценивание, развитие, making decisions, teacher, assessment, development
Цитування
Доценко С. О. Особливості підготовки майбутніх вчителів до прийняття рішень в професійній діяльності / С. О. Доценко, Т. О. Олійник, А. І. Прокопенко // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку : зб. пр. ІІ Міжнар. конф., Київ, 21-23 листоп. 2007 р. / Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем НАН України. – Київ : Академперіодика, 2007. – С. 309–315.