Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3743
Title: Особливості підготовки майбутніх вчителів до прийняття рішень в професійній діяльності
Other Titles: Особенности подготовки будущих учителей к принятию решений в своей профессиональной деятельности
Preparing future teachers to make decisions in their professional activities
Authors: Доценко, С. О.
Олійник, Т. О.
Прокопенко, А. І.
Keywords: прийняття рішень
вчитель
оцінювання
розвиток
принятие решений
учитель
оценивание
развитие
making decisions
teacher
assessment
development
Issue Date: 21-Nov-2007
Publisher: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, Міністерства освіти і науки України, Видавничий дім «Академперіодика»
Citation: Доценко С. О. Особливості підготовки майбутніх вчителів до прийняття рішень в професійній діяльності / С. О. Доценко, Т. О. Олійник, А. І. Прокопенко // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку : зб. пр. ІІ Міжнар. конф., Київ, 21-23 листоп. 2007 р. / Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем НАН України. – Київ : Академперіодика, 2007. – С. 309–315.
Abstract: У статті розглянуто питання науково-педагогічного обґрунтування сутності процесу прийняття педагогічних рішень в умовах особистісно орієнтованого підходу, акцентовано роль критичного мислення в педагогічній діяльності.В статье рассмотрены вопросы научно-педагогического обоснования сущности процесса принятия педагогических решений в условиях личностно ориентированного подхода, акцентирована роль критического мышления в педагогической деятельности.Scientific and pedagogical justification o f the pedagogical decisions in personality-oriented tutoring approach is considered, the role o f critical thinking in tutoring is stressed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3743
ISBN: 978-966-02-4538-9
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.