Ascorbic acid contents in apples of different sorts

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The present paper illustrates the possibility of ascorbic acid contents determination in nutrition products (apples, particularly) at school chemical laboratories. The method of determination is based on oxido-reductive titration in the presence of a specific indicator. Seven apple winter sorts displayed the adequate contents of ascorbic acid contents with the highest figure in the Semerenko sort. Ця робота ілюструє можливість визначення вмісту аскорбінової кислоти в продуктах харчування (зокрема, яблуках) у шкільних хімічних лабораторіях. Метод визначення заснований на оксидоредукційному титруванні за наявності конкретного показника. У семи яблучних сортах зимових яблук було виявлено адекватний вміст аскорбінової кислоти з найвищим показником у сорті Семеренко. The present paper illustrates the possibility of ascorbic acid contents determination in nutrition products (apples, particularly) at school chemical laboratories. The method of determination is based on oxido-reductive titration in the presence of a specific indicator. Seven apple winter sorts displayed the adequate contents of ascorbic acid contents with the highest figure in the Semerenko sort.
Опис
Ключові слова
ascorbic acid, titration, apples, of winter varieties, аскорбінова кислота, титрування, яблука, зимові види сорту, аскорбиновая кислота, титрование, яблоки, зимние сорта
Цитування
Aponchuk A. Ascorbic acid contents in apples of different sorts / A. Aponchuk, R. Kratenko // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 4–5.