Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1530
Назва: «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 70-х рр. ХХ ст.
Інші назви: «ЕВРОПЕЙСКИЙ ВОПРОС» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 70-х гг. ХХ в.
«EUROPEAN QUESTION» IN THE EXTERNAL POLICY OF THE UNITED KINGDOM IN THE FIRST HALF OF THE 1970’S.
Автори: Ямпольська, Л. М.
Ключові слова: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
Консервативна та Лейбористська партії
британський консервативний уряд
Європейське Економічне Співтовариство
«європейська проблема»
інтеграційна політика
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Консервативная и Лейбористская партии
британское консервативное правительство
Европейское Экономическое Сообщество
«европейская проблема»
интеграционная политика»
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Conservative and Labour parties
British Conservative government
European Economic Community
«European problem»
integration policy
Дата публікації: 2-лют-2012
Видавництво: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во "Колегіум"
Бібліографічний опис: Ямпольська Л. М. «Європейське питання» у зовнішній політиці Сполученого Королівства у першій половині 70-х рр. ХХ ст. / Л. М. Ямпольська // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2012. – Вип. 43. – С. 81–87.
Короткий огляд (реферат): У праці досліджено європейський вектор зовнішньої політики британського консервативного уряду Едварда Хіта (1970‒1974 рр.). Проаналізовані причини вступу Сполученого Королівства до Європейського Економічного Співтовариства, особливості ставлення Консервативної та Лейбористської партій до «європейської проблеми», формування інтеграційної політики «острівної держави» в досліджуваний період.В работе исследован европейский вектор внешней политики британского консервативного правительства Эдварда Хита (1970‒1974 гг.). Проанализированы причины вступления Соединенного Королевства в Европейское Экономическое Сообщество, особенности отношения Консервативной и Лейбористской партий к «европейской проблеме», формирование интеграционной политики «островного государства» в исследуемый период.European vector in the foreign policy of the British Conservative government under the leadership of Edward Heath (1970‒1974) has been researched in the work. Preconditions of joining the European Economic Community by the United Kingdom, peculiarities of the Conservative and Labour parties attitudes to the «European problem», formation of the «island state» integration policy in the researched period have been analyzed. Conclusions that in 1970-1974 there was a fight both within the Great Britain and at the European level for the integration to the EEU and attempts of the decision of urgent British problems with the help of the United Europe: structural reforming of economy, expansion of a sales market of goods have been made by the author. After «oil shock» in 1973 participation of the Great Britain in the European integration began to cause more problems, than noticeable achievements. The struggle about the questions of contributions in community budget, the general agrarian and regional policy, prospects of political integration within the EEU testified that the victory of Conservatives ‒ «Eurooptimists» was uncertain: on June 5 in 1975 the question of expediency of the country membership in the EEU was submitted for the national referendum. Though 67,2% of British voted pro the interests of the country membership in the EEU, debate about the «European question» lasts also at present days. Thus, practical experience of the United Kingdom in the solution of «the European question» has to help with definition to those countries which aim the integration to the European Union today.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1530
Розташовується у зібраннях:Кафедра всесвітньої історіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.