САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито історичний аспект розвитку феномену самоосвітньої діяльності. Акцентується увага на еволюцію самоосвіти протягом різних історичних періодів – від XIX до XXI століття. Було проаналізовано історичні засади і тенденції у самоосвітній діяльності школярів щодо її змісту, провідних форм та засобів. The article reveals the historical aspect of the development of the phenomenon of self-education. Special focus is on the evolution of self-education during different historical periods - from the 19th to the 21st centuries. The historical foundations and trends in schoolchildren’s self-education activity regarding its content, leading forms and means are analyzed.
Опис
Ключові слова
історичний аспект, освітня система, розвиток, самоосвіта, самоосвітня діяльність, аспірантські роботи, historical aspect, educational system, development, self-education, self-educational activity, postgraduate works
Цитування
Майстрюк І. Самоосвітня діяльність: історичний аспект / І. Майстрюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 309–312.