ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО УЧНІВ З ООП В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті порушено проблему толерантного ставлення до дітей з ООП, створення комфортного мікроклімату в дитячому колективі. Розглянуто роль педагога у забезпеченні взаємодії в колективі учнів на засадах толерантності. This article presents the issues of tolerant attitude to children with special educational needs and the creation of comfortable microclimate in the children’s group. The role of a teacher in ensuring tolerance in the students’ group is revealed.
Опис
Ключові слова
толерантність, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, педагог, дитячий колектив, батьки, tolerance, children with special educational needs, inclusive education, teacher, children’s group, parents
Цитування
Мажуга А. Забезпечення толерантного ставлення до учнів з ООП в закладах загальної середньої освіти / А. Мажуга, Т. Твердохліб // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 148–153.