Багатодітна родина: особливості виховання дитини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено особливості виховання дитини в багатодітній родині. Процес виховання в багатодітній родині не менш складний і суперечливий. Тут виховуються розумні потреби й уміння вважатися з нестатками інших; ні в кого з дітей немає привілейованого положення, а виходить, немає ґрунту для формування егоїзму. Зазначено, що процес соціалізації дітей з багатодітної родини має свої труднощі та переваги, але багатодітна родина – це ефективний майданчик для формування таких важливих рис дитини у дорослому житті, як вміння спілкуватися та розв’язувати конфлікти, допомагати молодшим, бути справедливим, толерантним тощо. The publication highlights the peculiarities of raising a child in a large family. The process of upbringing in a large family is no less complicated and controversial. Here, reasonable needs and the ability to consider the shortcomings of others are cultivated; none of the children has a privileged position, and it turns out that there is no ground for the formation of egoism. It is noted that the process of socialization of children from a large family has its difficulties and advantages, but a large family is an effective platform for the formation of such important features of a child in adult life as the ability to communicate and resolve conflicts, help younger people, be fair, tolerant, etc.
Опис
Ключові слова
багатодітна родина, процес виховання, процес соціалізації дітей, магістерські роботи, large family, the process of upbringing, the process of socialization of children, master's work
Цитування
Гончарова О. Багатодітна родина: особливості виховання дитини / О. Гончарова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 15.