ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ НАВЧАННЯ ПЕРЕКАЗУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто ефективні щляхи навчання переказу дітей старшого дошкільного віку. У сучасному закладі дошкільної освіти мовленнєва компетентність дитини формується завдяки активній мовленнєвій практиці, накопиченню власного досвіду використання мовлення в різних життєвих ситуаціях. Наведено послідовність навчання переказу. Зазначено, що формування мовленнєвої компетентності - це одне з ключових завдань для становлення мовленнєвої особистості старших дошкільників. The article deals with effective ways of teaching transfer of children of older preschool age. In a modern preschool education institution, a child's speech competence is formed thanks to active speech practice, accumulation of own experience of using speech in various life situations. The sequence of teaching transfer is given. It is noted that the formation of speech competence is one of the key tasks for the formation of the speech personality of older preschoolers.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, перекази, розвиток мовлення, магістерські роботи, children of preschool age, transfers, speech development, master's work
Цитування
Юріна К. О. Ефективні щляхи навчання переказу дітей старшого дошкільного віку / К. О. Юріна // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 96–97.