Шляхи та засоби вдосконалення управління організацією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі схарактеризовано організацію як об’єкт управління, визначено напрямки розвитку системи управління організацією, обґрунтовано цифровізацію як засіб удосконалення управління, з’ясовано особливості та етапи її реалізації, здійснено аналіз стану проблеми дослідження й на підставі отриманих результатів запропоновано систему впровадження цифрових платформ з метою удосконалення управління організацією. The work characterizes the organization as an object of management, defines the directions of development of the organization's management system, substantiates digitalization as a means of improving management, elucidates the features and stages of its implementation, analyzes the state of the research problem and, based on the results, proposes a system for implementing digital platforms with the aim of improvement of organization management.
Опис
Ключові слова
організація, управління, цифровізація, хмарне середовище, цифрові платформи, organization, management, digitalization, cloud environment, digital platforms
Цитування
Резніченко І. О. Шляхи та засоби вдосконалення управління організацією : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / І. О. Резніченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 60 с. : табл., схеми + дод.
Колекції