Шляхи та засоби вдосконалення управління організацією

dc.contributor.authorРезніченко, І. О.
dc.date.accessioned2024-03-13T13:37:38Z
dc.date.available2024-03-13T13:37:38Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі схарактеризовано організацію як об’єкт управління, визначено напрямки розвитку системи управління організацією, обґрунтовано цифровізацію як засіб удосконалення управління, з’ясовано особливості та етапи її реалізації, здійснено аналіз стану проблеми дослідження й на підставі отриманих результатів запропоновано систему впровадження цифрових платформ з метою удосконалення управління організацією. The work characterizes the organization as an object of management, defines the directions of development of the organization's management system, substantiates digitalization as a means of improving management, elucidates the features and stages of its implementation, analyzes the state of the research problem and, based on the results, proposes a system for implementing digital platforms with the aim of improvement of organization management.
dc.identifier.citationРезніченко І. О. Шляхи та засоби вдосконалення управління організацією : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / І. О. Резніченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 60 с. : табл., схеми + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14367
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectорганізація
dc.subjectуправління
dc.subjectцифровізація
dc.subjectхмарне середовище
dc.subjectцифрові платформи
dc.subjectorganization
dc.subjectmanagement
dc.subjectdigitalization
dc.subjectcloud environment
dc.subjectdigital platforms
dc.titleШляхи та засоби вдосконалення управління організацією
dc.title.alternativeWays and Means to Improve Organization Management
dc.typeOther
Файли
Колекції