СТАН ПОПУЛЯЦІЇ БОРСУКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (MELES MELES L.) НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено стан популяції борсука європейського на території Харківської області. Об’єкт дослідження – представник класу Ссавці (Mammalia), ряду Хижі (Carnivora), родини куницеві (Mustelidae), рід борсук (Meles), вид Борсук європейський (Meles meles L.). Уперше було проаналізовано особливості розташування та використання нір борсуками у діброві та на крейдяних схилах у НПП “Дворічанський”, а також описано нові знахідки перебування барсука на території Нововодолазьського району Харківської області. Отримані результати будуть використані для моніторингу стану популяції борсука на території Харківської області. The qualification work investigates the state of the European badger population in the Kharkiv region. The object of the study is a representative of the class Mammalia, order Carnivora, family Mustelidae, genus Meles, species European badger (Meles meles L.). For the first time, we analysed the peculiarities of the location and use of burrows by badgers in the oak forest and on chalk slopes in Dvorichanskyi NNP, and described new findings of badgers in the Novovodolazkyi district of Kharkiv oblast. The results obtained will be used to monitor the status of the badger population in the Kharkiv region.
Опис
Ключові слова
борсук європейський, популяція, Харківщина, Meles meles L., European badger, population, Kharkiv region
Цитування
Гуров А. Ф. Стан популяції борсука європейського (Meles meles L.) на території Харківської області : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / А. Ф. Гуров ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 49 с. : іл., табл. + дод.
Колекції