СТАН ПОПУЛЯЦІЇ БОРСУКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (MELES MELES L.) НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

dc.contributor.authorГуров, А. Ф.
dc.date.accessioned2024-03-11T15:39:34Z
dc.date.available2024-03-11T15:39:34Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено стан популяції борсука європейського на території Харківської області. Об’єкт дослідження – представник класу Ссавці (Mammalia), ряду Хижі (Carnivora), родини куницеві (Mustelidae), рід борсук (Meles), вид Борсук європейський (Meles meles L.). Уперше було проаналізовано особливості розташування та використання нір борсуками у діброві та на крейдяних схилах у НПП “Дворічанський”, а також описано нові знахідки перебування барсука на території Нововодолазьського району Харківської області. Отримані результати будуть використані для моніторингу стану популяції борсука на території Харківської області. The qualification work investigates the state of the European badger population in the Kharkiv region. The object of the study is a representative of the class Mammalia, order Carnivora, family Mustelidae, genus Meles, species European badger (Meles meles L.). For the first time, we analysed the peculiarities of the location and use of burrows by badgers in the oak forest and on chalk slopes in Dvorichanskyi NNP, and described new findings of badgers in the Novovodolazkyi district of Kharkiv oblast. The results obtained will be used to monitor the status of the badger population in the Kharkiv region.
dc.identifier.citationГуров А. Ф. Стан популяції борсука європейського (Meles meles L.) на території Харківської області : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / А. Ф. Гуров ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 49 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14336
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectборсук європейський
dc.subjectпопуляція
dc.subjectХарківщина
dc.subjectMeles meles L.
dc.subjectEuropean badger
dc.subjectpopulation
dc.subjectKharkiv region
dc.titleСТАН ПОПУЛЯЦІЇ БОРСУКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (MELES MELES L.) НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
dc.title.alternativeTHE STATE OF THE EUROPEAN BADGER (MELES MELES L.) IN THE TERRITORY OF THE KHARKIV REGION
dc.typeOther
Файли
Колекції