Ігрові вправи як засіб формування графічних навичок письма у дітей молодшого шкільного віку з дисграфією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічних засад формування навичок письма у дітей молодшого шкільного віку. Проведено характеристику ключових понять дослідження: «дисграфія», «письмо», «навички письма». Визначено показники та особливості сформованості графічних навичок письма у дітей, що мають дисграфію у молодшому шкільному віці. У ході експерименту здійснено корекційну методику, яка спрямована на використання ігрових вправ, що сприяє дітям з дисграфією сформувати графічні навички письма. The qualification work provides a theoretical analysis of the psychological and pedagogical foundations of the formation of writing skills in primary school children. The key concepts of the study are characterized: «dysgraphia», «writing», «writing skills». The indicators and peculiarities of the formation of graphic writing skills in children with dysgraphia at primary school age are determined. In the course of the experiment, a correctional methodology was implemented, which is aimed at using game exercises to help children with dysgraphia develop graphic writing skills.
Опис
Ключові слова
діти, молодший шкільний вік, письмо, дисграфія, ігрові вправи, children, primary school age, writing, dysgraphia, game exercises
Цитування
Шевченко В. О. Ігрові вправи як засіб формування графічних навичок письма у дітей молодшого шкільного віку з дисграфією : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. О. Шевченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 57 с. : іл., табл. + дод.
Колекції