ВПРОВАДЖЕННЯ АРТПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНІК У ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто впровадження артпедагогічних технік у процес соціалізації дошкільників. Соціалізація – це процес взаємодії людини з навколишнім середовищем, під час якого формується її соціальна поведінка та пізнання світу. Соціалізація дітей дошкільного віку – це процес адаптації дітей до соціального життя і навчання в закладі дошкільної освіти. Артпедагогічні техніки є важливою частиною виховання та розвитку дошкільників. Вони сприяють розвитку творчих здібностей дітей, соціальної стійкості та особистих здібностей, а також позитивно впливають на психологічний стан дітей дошкільного віку. Зазначено, що артпедагогічні техніки є важливим засобом роботи з дошкільниками. Численні техніки дозволяють вибрати прийоми, які найкраще відповідають потребам і можливостям кожної дитини. The article deals with the introduction of art pedagogical techniques in the process of socialisation of preschool children. Socialisation is a process of human interaction with the environment, during which social behaviour and knowledge of the world are formed. Socialisation of preschool children is the process of adaptation of children to social life and learning in preschool education. Artistic and pedagogical techniques are an important part of preschoolers' education and development. They contribute to the development of children's creativity, social stability and personal abilities, as well as have a positive impact on the psychological state of preschool children. It is noted that art pedagogical techniques are an important means of working with preschoolers. Numerous techniques allow you to choose the techniques that best meet the needs and capabilities of each child.
Опис
Ключові слова
артпедагогічні техніки, соціалізація, дитяча психологія, діти старшого дошкільного віку, art pedagogical techniques, socialisation, child psychology, children of senior preschool age
Цитування
Давидова, М. О. Впровадження артпедагогічних технік у процес соціалізації дошкільників / М. О. Давидова // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 22–23.