AEGILOPS CYLINDRICA ЯК СКЛАДНИК УРБАНОФЛОРИ МІСТА ХАРКОВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено таксономічні, морфологічні, екологічні особливості рослинних угрупування місць зростання Aegilops cylindrica. Під час проведення дослідження використовували маршрутний, метод пробних ділянок, лабораторний, флористичний, статистичний методи. Встановлено нове місцезнаходження Aegilops cylindrica на території міста Харкова. Матеріали дослідження можуть бути використані для моніторингу поширення Aegilops cylindrica в Україні. The qualification work investigates the taxonomic, morphological, ecological features of plant communities of Aegilops cylindrica habitats. During the study, the route method, the method of trial plots, laboratory, floristic, and statistical methods were used. The new location of Aegilops cylindrica in the territory of Kharkiv was established. The research materials can be used to monitor the spread of Aegilops cylindrica in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Aegilops cylindrica, урбанофлора, Харківщина, urban flora, Kharkiv region
Цитування
Сіняєва М. І. Aegilops cylindrica як складник урбанофлори міста Харкова : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 091 Біологія / М. І. Сіняєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2024. – 49 с. : іл., табл.
Колекції