AEGILOPS CYLINDRICA ЯК СКЛАДНИК УРБАНОФЛОРИ МІСТА ХАРКОВА

dc.contributor.authorСіняєва, М. І.
dc.date.accessioned2024-02-29T16:39:39Z
dc.date.available2024-02-29T16:39:39Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено таксономічні, морфологічні, екологічні особливості рослинних угрупування місць зростання Aegilops cylindrica. Під час проведення дослідження використовували маршрутний, метод пробних ділянок, лабораторний, флористичний, статистичний методи. Встановлено нове місцезнаходження Aegilops cylindrica на території міста Харкова. Матеріали дослідження можуть бути використані для моніторингу поширення Aegilops cylindrica в Україні. The qualification work investigates the taxonomic, morphological, ecological features of plant communities of Aegilops cylindrica habitats. During the study, the route method, the method of trial plots, laboratory, floristic, and statistical methods were used. The new location of Aegilops cylindrica in the territory of Kharkiv was established. The research materials can be used to monitor the spread of Aegilops cylindrica in Ukraine.
dc.identifier.citationСіняєва М. І. Aegilops cylindrica як складник урбанофлори міста Харкова : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 091 Біологія / М. І. Сіняєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2024. – 49 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14182
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectAegilops cylindrica
dc.subjectурбанофлора
dc.subjectХарківщина
dc.subjecturban flora
dc.subjectKharkiv region
dc.titleAEGILOPS CYLINDRICA ЯК СКЛАДНИК УРБАНОФЛОРИ МІСТА ХАРКОВА
dc.title.alternativeAEGILOPS CYLINDRICA AS A COMPONENT OF OF THE URBAN FLORA OF THE CITY OF KHARKIV
dc.typeOther
Файли
Колекції