Управління якістю продукції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми удосконалення управління якістю продукції. Розкрито зміст якості продукції та засобів управління якістю. На основі аналізу роботи системи управління якістю продукції в базовій організації розроблено модель удосконалення системи управління якістю та рекомендації щодо її впровадження. The theoretical and practical aspects of the problem of improving product quality management were investigated in the qualification work. The contents of product quality and quality management tools are revealed. Based on the analysis of the work of the product quality management system in the basic organization, a model for improving the quality management system and recommendations for its implementation have been developed.
Опис
Ключові слова
якість, продукція, якість продукції, система якості, стандартизація, управління якістю, quality, products, product quality, quality system, standardization, quality management
Цитування
Дерев’яга М. А. Управління якістю продукції : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / М. А. Дерев’яга ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 69 с. : табл. + дод.
Колекції