Управління якістю продукції

dc.contributor.authorДерев’яга, М. А.
dc.date.accessioned2024-02-29T14:52:18Z
dc.date.available2024-02-29T14:52:18Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми удосконалення управління якістю продукції. Розкрито зміст якості продукції та засобів управління якістю. На основі аналізу роботи системи управління якістю продукції в базовій організації розроблено модель удосконалення системи управління якістю та рекомендації щодо її впровадження. The theoretical and practical aspects of the problem of improving product quality management were investigated in the qualification work. The contents of product quality and quality management tools are revealed. Based on the analysis of the work of the product quality management system in the basic organization, a model for improving the quality management system and recommendations for its implementation have been developed.
dc.identifier.citationДерев’яга М. А. Управління якістю продукції : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / М. А. Дерев’яга ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 69 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14178
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectякість
dc.subjectпродукція
dc.subjectякість продукції
dc.subjectсистема якості
dc.subjectстандартизація
dc.subjectуправління якістю
dc.subjectquality
dc.subjectproducts
dc.subjectproduct quality
dc.subjectquality system
dc.subjectstandardization
dc.subjectquality management
dc.titleУправління якістю продукції
dc.title.alternativeManagement the quality of products
dc.typeOther
Файли
Колекції