МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ У ПОГЛИБЛЕНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми методичних особливостей розв’язування економічних задач у поглибленому курсі математики профільної школи. У роботі схарактеризовано основні проблеми методичних особливостей розв’язування економічних задач у поглибленому курсі математики профільної школи, обґрунтовано теоретико-практичні основи методичних особливостей розв’язування економічних задач у поглибленому курсі математики профільної школи, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми дослідження; проаналізовано та визначено суть ключових понять дослідження; визначено методичні особливості розв’язування економічних задач у поглибленому курсі математики профільної школи; розроблено елективний курс з навчання розв’язанню економічних задач у поглибленому курсі математики профільної школи, проаналізовано результати роботи. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of methodological features of solving economic problems in an advanced course of mathematics of a specialized school. The work characterizes the main problems of the methodological features of solving economic problems in the advanced course of mathematics of a specialized school, substantiates the theoretical and practical foundations of the methodological features of solving economic problems in the advanced course of mathematics of a specialized school, in particular: an analysis of the literature on the research problem is carried out; analyzed and determined the essence of the key concepts of the study; methodical features of solving economic problems in the advanced course of mathematics of a specialized school are determined; an elective course on learning to solve economic problems in an advanced mathematics course of a specialized school was developed, the results were analyzed and conclusions were drawn.
Опис
Ключові слова
заклад загальної середньої освіти, учні, освітній процес, економічні задачі, урок математики, профільна школа, методика, institution of general secondary education, students, educational process, economic problems, mathematics lesson, specialized school, methodology
Цитування
Носик Д. В. Методичні особливості розв’язування економічних задач у поглибленому курсі математики профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Д. В. Носик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 70 с. : табл.
Колекції