ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ СТОРІТЕЛІНГУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджуються soft skills здобувачів базової середньої освіти та сторітелінг як метод навчання. Визначено сутність понять soft skills та сторітелінгу як методу навчання. Узагальнено способи формування soft skills здобувачів базової середньої освіти засобами сторітелінгу. Розроблено авторську програму укладання історій здобувачів базової середньої освіти. The qualification paper examines the soft skills of basic secondary education learners and storytelling as a teaching method. The essence of the concepts of soft skills and storytelling as a teaching method is defined. The ways of forming soft skills using storytelling are generalized. The author's program for creating stories for basic secondary education learners is developed.
Опис
Ключові слова
сторітелінг, soft skills, НУШ, середня освіта, здобувачі, storytelling, NUS, secondary education, learners
Цитування
Бочарова М. П. Формування soft skills здобувачів базової середньої освіти засобами сторітелінгу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / М. П. Бочарова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 60 с. : іл., табл. + дод.
Колекції