ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ СТОРІТЕЛІНГУ

dc.contributor.authorБочарова, М. П.
dc.date.accessioned2024-02-19T13:53:17Z
dc.date.available2024-02-19T13:53:17Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджуються soft skills здобувачів базової середньої освіти та сторітелінг як метод навчання. Визначено сутність понять soft skills та сторітелінгу як методу навчання. Узагальнено способи формування soft skills здобувачів базової середньої освіти засобами сторітелінгу. Розроблено авторську програму укладання історій здобувачів базової середньої освіти. The qualification paper examines the soft skills of basic secondary education learners and storytelling as a teaching method. The essence of the concepts of soft skills and storytelling as a teaching method is defined. The ways of forming soft skills using storytelling are generalized. The author's program for creating stories for basic secondary education learners is developed.
dc.identifier.citationБочарова М. П. Формування soft skills здобувачів базової середньої освіти засобами сторітелінгу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / М. П. Бочарова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 60 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13998
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсторітелінг
dc.subjectsoft skills
dc.subjectНУШ
dc.subjectсередня освіта
dc.subjectздобувачі
dc.subjectstorytelling
dc.subjectNUS
dc.subjectsecondary education
dc.subjectlearners
dc.titleФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ СТОРІТЕЛІНГУ
dc.title.alternativeFORMATION OF SOFT SKILLS OF STUDENTS OF BASIC SECONDARY EDUCATION BY MEANS OF STORYTELLING
dc.typeOther
Файли
Колекції