СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто можливість створення комп’ютерної гри на тему «Основи безпечної поведінки в Інтернеті». Ціллю гри є вивчення і закріплення дітьми знань з основ безпечної поведінки в Інтернеті. Розглянуті основні небезпеки для дітей в мережі, а також доцільність і можливість використання ігор в навчальному процесі. Проведено експериментальне випробування розробленого прототипу і представлені результати анкетування дітей після використання гри. The qualification work considers the possibility of creating a computer game on the topic "Fundamentals of safe behaviour on the Internet". The purpose of the game is to study and consolidate children's knowledge of the basics of safe behaviour on the Internet. The main dangers for children on the Internet, as well as the feasibility and possibility of of using games in the educational process. An experimental test of the developed prototype is carried out and the results of a survey of of children after using the game.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна гра, безпечна поведінка в Інтернеті, завдання, Unity, скрипти, реалізація, computer game, safe online behaviour, tasks, scripts, implementation
Цитування
Щербак С. С. Створення комп’ютерної гри для навчання школярів основ безпечної поведінки в Інтернеті : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / С. С. Щербак ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 60 с. : іл., табл. + дод.
Колекції