СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ

dc.contributor.authorЩербак, С. С.
dc.date.accessioned2024-02-18T09:32:47Z
dc.date.available2024-02-18T09:32:47Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуто можливість створення комп’ютерної гри на тему «Основи безпечної поведінки в Інтернеті». Ціллю гри є вивчення і закріплення дітьми знань з основ безпечної поведінки в Інтернеті. Розглянуті основні небезпеки для дітей в мережі, а також доцільність і можливість використання ігор в навчальному процесі. Проведено експериментальне випробування розробленого прототипу і представлені результати анкетування дітей після використання гри. The qualification work considers the possibility of creating a computer game on the topic "Fundamentals of safe behaviour on the Internet". The purpose of the game is to study and consolidate children's knowledge of the basics of safe behaviour on the Internet. The main dangers for children on the Internet, as well as the feasibility and possibility of of using games in the educational process. An experimental test of the developed prototype is carried out and the results of a survey of of children after using the game.
dc.identifier.citationЩербак С. С. Створення комп’ютерної гри для навчання школярів основ безпечної поведінки в Інтернеті : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / С. С. Щербак ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 60 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13993
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкомп’ютерна гра
dc.subjectбезпечна поведінка в Інтернеті
dc.subjectзавдання
dc.subjectUnity
dc.subjectскрипти
dc.subjectреалізація
dc.subjectcomputer game
dc.subjectsafe online behaviour
dc.subjecttasks
dc.subjectscripts
dc.subjectimplementation
dc.titleСТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ
dc.title.alternativeCREATION OF A COMPUTER GAME FOR TEACHING SCHOOLCHILDREN THE BASICS OF SAFE BEHAVIOUR ON THE INTERNET
dc.typeOther
Файли
Колекції