ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі “Використання цифрових технологій у початковій школі” висвітлено питання використання цифрових технологій в сучасній початковій школі; уточнити особливості використання цифрових технологій в початковій школі; здійснено аналіз електронних ресурсів і навчальних додатків, орієнтованих на учнів молодшого шкільного віку; розкрито дидактичний потенціал цифрового ресурсу Canva в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів на базових дисциплінах початкової школи; розроблено дидактичні матеріали засобами цифрового ресурсу Canva для уроків інформатики в початковій школі. The qualification work "The Use of Digital Technologies in Primary School" highlights the issues of using digital technologies in modern primary school; clarifies the features of the use of digital technologies in primary school; analyses electronic resources and educational applications aimed at primary school students; reveals the didactic potential of the digital resource Canva in the educational and cognitive activities of primary school students in the basic disciplines of primary school; develops didactic materials using digital resources.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, початкова школа, digital technologies, primary school
Цитування
Хомутова Г. С. Використання цифрових технологій у початковій школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Г. С. Хомутова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 60 с. : іл., табл. + дод.
Колекції