ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

dc.contributor.authorХомутова, Г. С.
dc.date.accessioned2024-02-18T08:52:38Z
dc.date.available2024-02-18T08:52:38Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі “Використання цифрових технологій у початковій школі” висвітлено питання використання цифрових технологій в сучасній початковій школі; уточнити особливості використання цифрових технологій в початковій школі; здійснено аналіз електронних ресурсів і навчальних додатків, орієнтованих на учнів молодшого шкільного віку; розкрито дидактичний потенціал цифрового ресурсу Canva в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів на базових дисциплінах початкової школи; розроблено дидактичні матеріали засобами цифрового ресурсу Canva для уроків інформатики в початковій школі. The qualification work "The Use of Digital Technologies in Primary School" highlights the issues of using digital technologies in modern primary school; clarifies the features of the use of digital technologies in primary school; analyses electronic resources and educational applications aimed at primary school students; reveals the didactic potential of the digital resource Canva in the educational and cognitive activities of primary school students in the basic disciplines of primary school; develops didactic materials using digital resources.
dc.identifier.citationХомутова Г. С. Використання цифрових технологій у початковій школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / Г. С. Хомутова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 60 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13990
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectцифрові технології
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectdigital technologies
dc.subjectprimary school
dc.titleВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
dc.title.alternativeUSE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCHOOL
dc.typeOther
Файли
Колекції