РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ "ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто поняття "Інтернет речей", небезпеки та професії пов’язані з цим напрямком. Представлено приклади різних проєктних завдань для вивчення теми "Інтернет речей", тестових завдань для оцінювання знань учнів старших класів з теми "Інтернет речей" шкільного курсу інформатики. The qualification paper examines the concept of the Internet of Things, the dangers and professions associated with this area. It provides examples of various project tasks for studying the Internet of Things, test tasks for assessing the knowledge of high school students on the Internet of Things in the school computer science course.
Опис
Ключові слова
поняття "Інтернет речей", вивчення інформатики, освітній процес, concept of "Internet of Things", study of computer science, educational process
Цитування
Балюк О. С. Розробка дидактичних матеріалів для навчання учнів профільної школи "Інтернет-речей" : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / О. С. Балюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 51 с. : іл., табл.
Колекції