РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ "ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ"

dc.contributor.authorБалюк, О. С.
dc.date.accessioned2024-02-16T10:56:43Z
dc.date.available2024-02-16T10:56:43Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуто поняття "Інтернет речей", небезпеки та професії пов’язані з цим напрямком. Представлено приклади різних проєктних завдань для вивчення теми "Інтернет речей", тестових завдань для оцінювання знань учнів старших класів з теми "Інтернет речей" шкільного курсу інформатики. The qualification paper examines the concept of the Internet of Things, the dangers and professions associated with this area. It provides examples of various project tasks for studying the Internet of Things, test tasks for assessing the knowledge of high school students on the Internet of Things in the school computer science course.
dc.identifier.citationБалюк О. С. Розробка дидактичних матеріалів для навчання учнів профільної школи "Інтернет-речей" : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / О. С. Балюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 51 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13968
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпоняття "Інтернет речей"
dc.subjectвивчення інформатики
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectconcept of "Internet of Things"
dc.subjectstudy of computer science
dc.subjecteducational process
dc.titleРОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ "ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ"
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF DIDACTIC MATERIALS FOR TEACHING SPECIALISED SCHOOL STUDENTS "INTERNET THINGS"
dc.typeOther
Файли
Колекції