АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розглянуто сутність поняття «творчі здібності». Розкрито особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів. Перевірено ефективність розробленого комплексу завдань з використанням арт-терапії для формування творчих здібностей молодших школярів. In the qualification work, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the essence of the concept of "creative abilities" is considered. The peculiarities of the development of creative abilities of younger schoolchildren are revealed. The effectiveness of the developed set of tasks with the use of art therapy for the formation of creative abilities of younger schoolchildren was verified.
Опис
Ключові слова
початкова освіта, арт-терапія, творчі здібності, освітній процес, молодші школярі, primary education, art-therapy, creative abilities, educational process, younger schoolchildren
Цитування
Яценко К. О. Арт-терапія як засіб формування творчих здібностей молодших школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / К. О. Яценко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 80 с. : табл.
Колекції